Reference

Vyprávíme vaše příběhy

T-SOFT a.s.

Na vitaPR jsem dostal doporučení od klientky, s níž dlouhodobě spolupracuji. Ukázalo se, že to byla dobrá volba. Jako největší benefit spolupráce považuji nikdy nekončící nápady, kreativitu v jejich uvádění do praxe, snahu řešit jakoukoli situaci jednoduše, efektivně a s humorem. Hledání témat a námětů, jakými oslovit především business klientelu. Nacházení cest a východisek je předností při tvorbě všech tiskových materiálů, které jsme společně připravovali. Vážím si znalosti mediálního trhu i dobře míněných rad při rozhodování, na jakou cílovou skupinu mířit. VitaPR se dokáže zhostit jak ryze odborného materiálu, tak vytvořit ten, který je spíše k odlehčení a zábavě. Široký záběr uchopení reality a myšlenky, nacházení smyslu lidské činnosti, asi tak se dá nazvat přínos této komunikace.

Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
spolumajitel firmy T-SOFT a.s.
předseda správní rady Nadace T-SOFT ETERNITY