Reference

Vyprávíme vaše příběhy

OVUS – podnik živočišné výroby, spol. s r.o.

S vitaPR spolupracuje OVUS více než 3 roky. PR oblast se pro nás touto spoluprací nově otevřela, například v roce 2015 jsme se společně pustili do projektu Česká chuťovka, kde se OVUS dostalo významného ocenění a také mediální pozornosti; obdobně tomu bylo v roce 2016, kdy jsme v projektu pokračovali. Dalším krokem k zviditelnění firmy OVUS a následné medializaci je přihláška do soutěže Marketér roku, jejíž vyhlášení se uskuteční v květnu 2017. Tým pracuje samostatně, je manažersky schopný. Dodržuje termíny. Přináší invenci, neotřelá řešení. Celkově spolupráci hodnotím jako příjemnou, přínosnou a zábavnou, která se postupně zúročuje v zájmu o naše produkty a umožňují tak navazovat nová obchodní partnerství.

Za výhodu vitaPR považuji schopnost jejího týmu na jakékoli téma nahlížet v širších souvislostech a podle toho vytvořit plán, který je jednoduchý, snadno uchopitelný a efektivní. Pro OVUS připravuje agentura newsletter, jež přináší řadu autorských materiálů, od rozhovorů, zajímavých článků až po důležitá upozornění na aktuality na farmách či v prodeji. Podílí se na online komunikaci, textově připravuje rozličné materiály, včetně těch pro média. Na webové stránce pro nás pravidelně vytváří recepty, které dobře odpovídají současným gastronomickým trendům – kromě regionálních surovin, zajímavých faktů se v nich ukrývá i příběh a humor, který umocňuje dobré emocionální naladění návštěvníků webu. Plánujeme tyto recepty využít na sociálních sítích.

Kromě jiného disponuje tým také kompetencemi přesahujícími do oblasti grafiky a vizuální komunikace. Stojí za návrhem našeho nového loga, propagačních materiálů a webu, jež byly realizovány pod značkou Media Know.

Ing. Tomáš Milich, jednatel společnosti OVUS – podnik živočišné výroby, spol. s.r.o.